Onze missie

Wat zijn de doelstellingen van het Repair Café?

  1. reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving
  2. reparatiekennis in buurten te behouden en te verspreiden
  3. de sociale cohesie in buurten te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement
  4. het gebruik van grondstoffen te beperken door het uitvoeren van reparaties, waarmee de levensduur wordt verlengd.

Tot op heden uitgevoerde herstelacties: > 1.000

Durf jij in te schatten wat dit voor waardebesparing in kan houden?